Padelbanan

Padelbanans mått

Svenska padelförbundets hemsida finns en bra beskrivning över padelbanan och dess mått.

Underlaget på padelbanan

En viktig del av en padelbana är underlaget. Det finns flera typer av gräs och de har lite olika egenskaper när det gäller hur mycket sand som behövs, hur det sliter på kroppen och hur bollarna beter sig.

Typer av mattor

Mondo – Detta gräs behöver bara ca 700kg sand. Den är långsammare än den andra typen av gräs.

Den andra typen av gräs – Detta behöver mellan 3000kg till 3500kg sand. Detta underlag är snabbare vilket t ex gör att det är lättare att smasha ut bollen. Om detta gräs inte underhålls trycks stråna ihop med tiden och då ligger sanden kvar ovanpå mattan vilket gör att den blir hal.

Att tänka på när det gäller underlaget

  • Mondogräset sliter mer på fötter och knän bland annat genom att det är strävare och man glider inte lika mycket som på den andra typen av gräs
  • Spelet blir lite långsammare på mondogräs och det är svårare att kicka ut bollen.