Sandy från The Padel School ger dig några bra tips på hur du kan förbättra din serve i padel. Viktigt att hålla den enkel samt träna så att den blir stabil.

You may also like

Page 1 of 3