Sandy från The Padel School går igenom grunderna i lobben som är ett viktigt slag i padel.

You may also like

Page 1 of 4