Andreas Johansson och Sergio går igenom skillnaderna mellan vanliga Bandejan och Flat Bandeja. Hur skiljer sig dem åt samt när skall du istället använda Flat Bandeja?

You may also like

Padel volleys
Posted on 2021-02-08
512 views
Regeltips för padel
Posted on 2020-12-29
746 views
Racketskills padel
Posted on 2020-04-22
305 views
5 tips för en bra Bandeja
Posted on 2020-04-14
177 views
Vibora tips och teori
Posted on 2020-04-14
135 views
Täcka vid nätet i padel
Posted on 2019-12-27
408 views

Page 1 of 2