Andreas Johansson och Sergio går igenom skillnaderna mellan vanliga Bandejan och Flat Bandeja. Hur skiljer sig dem åt samt när skall du istället använda Flat Bandeja?

You may also like

Padel volleys
Posted on 2021-02-08
503 views
Regeltips för padel
Posted on 2020-12-29
745 views
Racketskills padel
Posted on 2020-04-22
301 views
5 tips för en bra Bandeja
Posted on 2020-04-14
171 views
Vibora tips och teori
Posted on 2020-04-14
135 views
Täcka vid nätet i padel
Posted on 2019-12-27
403 views

Page 1 of 2