Sandy från The Padel School ger tre bra tips kring smashen i padel.

97 views