Sandy från The Padel School ger tre bra tips kring smashen i padel.

94 views